Water
Terras & verhardingen
Tuintips
Reportage

Hoe houden we onze voeten droog en zorgen we in de toekomst voor optimale grondwatervoorraad?

Auteur: ArtStone
Het Fluvio® bufferblok als oplossing voor waterinfiltratie en verharding.

Herfst. Nattere periodes doen volop hun intrede. Volgens het MIRA klimaatrapport 2015 zullen die nattere periodes veelvuldiger worden. In Vlaanderen zullen we de klimaatverandering merken door meer wateroverlast en overstromingen. De vraag:

“Hoe houden we onze voeten droog en zorgen we in de toekomst voor optimale grondwatervoorraad?”
wordt steeds actueler. 

Het beleid legt nieuwe richtlijnen op wat betreft waterinfiltratie en
-buffering. “Die richtlijnen kunnen perfect toegepast worden, zonder
afbreuk te doen aan het esthetische” vertelt Ann De Schutter,
zaakvoerster van ArtStone.

“Wij bieden creatieve oplossingen met verharding. Tegels en klinkers hebben een dubbele functie, ze verharden en infiltreren. We ontwikkelden daarnaast het Fluvio® bufferblok. Een betonnen blokje te plaatsen onder de oppervlakte waarmee het regenwater ter plekke infiltreert en tijdelijk gebufferd wordt, zonder dat dit zichtbaar is aan de oppervlakte.”

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in