Verwarming
Energie
Reportage

Hoe kan Belg bijdragen aan de nieuwste klimaatdoelstellingen?

Auteur: Remeha

In het klimaatakkoord van Parijs van 2015 hebben 195 landen zich geëngageerd met concrete doelstellingen. Voor de EU betekent dit tegen 2030 40% minder CO2-uitstoot (ten opzichte van 1990) en tegen 2050 zelfs 80 of 95% minder CO2-uitstoot. De helft van de Belgen heeft er geen vertrouwen in dat ons land deze norm haalt, maar desondanks wil 45% er toch zelf iets aan doen. Dat blijkt uit onderzoek dat het onafhankelijk onderzoeksbureau iVox bij duizend Belgen liet uitvoeren in opdracht van Remeha. 

De ambitieuze doelstelling om tegen 2030 maar liefst 40% minder CO2 uit te stoten (ten opzichte van 1990), blijkt voor vele Belgen onhaalbaar. Meer dan de helft (54%) heeft er geen vertrouwen in dat dit zal lukken. Amper 1 op 5 Belgen ziet het positiever in. Als verantwoordelijke voor het behalen van de klimaatnormen zien de ondervraagden 3 grote spelers: de overheid (49,5%), de fabrikanten (47,5%) en de energieleveranciers (45,6%). Opvallend is dat slechts 17,8% van de burgers zichzelf verantwoordelijk acht. 

Budget is bepalend …

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voor dat de Belg de inspanningen financieel nauwelijks wil voelen. Meer dan de helft is totaal niet bereid om meer belastingen te gaan betalen om de norm te halen.

En als hij zelf wil investeren door zijn huidige verwarmingssysteem te vervangen door een efficiëntere installatie (op fossiele brandstof of hernieuwbare energie), dan zijn de financiële aspecten de grootste drijfveren. Bijna 4 op 5 zou het doen voor de besparing die het hen oplevert. Belastingsvoordeel (74%) en mogelijke subsidies en premies (72%) vervolledigen de top drie. Opvallend is dat voor amper 45% de ‘groen gedachte’ de motivator is om het huidige verwarmingssysteem te vervangen.

3.500 euro blijkt voor 6 op 10 Belgen de bovengrens te zijn om zelf te investeren in een nieuwe, efficiëntere installatie.

… maar ook grootste rem

Ondanks deze bereidheid om zelf te investeren, blijkt budget ook het grootste struikelblok te zijn. Liefst 3/4 van de respondenten geeft aan dat budget de grootste rem is om te investeren in energie-efficiënte oplossingen. Kennis over de mogelijkheden en de ruimte om deze oplossingen te plaatsen houden telkens 4 op 10 burgers tegen. Doordat er via wetgeving geen verplichting is, voelt 22% zich ook niet gehaast om te investeren.  

"De Belg is groen in portefeuille, niet in zijn hart"

Waar zit een mogelijke oplossing?  

Christophe Leroy, managing director Remeha NV: “Het huidige Belgische woningpark is goed voor ongeveer 30% van het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen. Meer dan de helft van dit verbruik is voor het verwarmen of koelen van de woning.

Vermits 70% van de gebouwen in 2050 vandaag reeds zijn gebouwd, is het noodzakelijk ook voor bestaande woningen maatregelen te nemen inzake energieverbruik en CO2-uitstoot. Indien mogelijk kan dit met hernieuwbare energie-oplossingen,
zoniet ligt er een groot potentieel in de vervanging van oude, inefficiënte verwarmingssystemen door nieuwe, hoog-efficiënte toestellen zoals condensatieketels.

Vergeet niet dat er in België ruwweg nog een 2 miljoen inefficiënte ketels staan. Als je weet dat met een condenserende ketel gemiddeld een ton CO​bespaart per jaar, dan hebben we dus een potentieel van 2 miljoen ton CO2-besparing. De kracht is dus enorm, ongeveer 10% van ons objectief in CO2-besparing kan hiermee worden bereikt. Bovendien besparen we op deze manier makkelijk een kwart van het energieverbruik voor verwarming in deze woningen. Hier kan elke Belg zijn steentje toe bijdragen. Niet alleen verdient hij zijn investering snel terug, hij bespaart op zijn energiefactuur en draagt bij tot het bereiken van de klimaatobjectieven.

"Condensatieketels bieden een potentieel van 2 miljoen CO2-besparing per jaar" 

Het is de taak van de overheid om samen met de industrie de burger te sensibiliseren om dit vervangingsproces van oude inefficiënte ketels door nieuwe te faciliteren. Als bedrijf kunnen we dat op verschillende manieren doen. Misschien kan ik het geheel nog even schetsen met een cijfer. Tal dat we morgen allemaal condensatieketels zouden hebben, dan zouden we een energiebesparing hebben van 25%. In België is dat 13.000 à 15.000 mwh wat overeenstemt met 40% van de jaarproductie van alle kernenergie."

"Efficiënte condenserende ketels zorgen voor een energiebesparing van 40% van de jaarproductie aan kernenergie." 

Graag meer weten over wat u kan doen en waar u voordeel uit kan halen? Inzicht in de resultaten en de visie van experten ter zake? Klik hier.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in