Huren en verhuren

Kooprecht voor sociale huurders

Huurders van een sociale woning kunnen deze woning onder bepaalde voorwaarden aankopen van de sociale huisvestingsmaatschappij van wie ze de woning huren.

Voorwaarden

 • De woning moet minimaal 15 jaar oud zijn
 • De huurder moet de woning minimaal 5 jaar hebben gehuurd
 • Deze regeling geldt niet voor appartementen

Open registers

Wie in aanmerking wil komen voor de aankoop van een sociale woning of sociale kavel kan zich inschrijven op een open register bij een sociale huisvestingsmaatschappij. Er zijn permanent registers open op gemeentelijk niveau of per projectzone.

Om in te schrijven op een open register, moet aan volgende voorwaarden worden voldaan:
 • Het inkomen mag niet hoger liggen dan:
  • 28.630 euro voor alleenstaanden
  • 42.940 euro voor gehuwden + 2.860 euro PPTL
  • 42.940 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste + 2.860 euro PPTL
 • De kandidaat-koper mag geen eigenaar zijn van een andere woning
 • Wie een sociale kavel aankoopt, dient zich aan een maximaal bebouwd volume te houden
De sociale kavel heeft een maximale grootte van 5 are, het volume van de op te richten woning is maximaal 550m³, te verhogen met 25m³ per persoon ten laste vanaf de derde persoon ten laste.

Slechts één keer weigeren bij toewijzing

De voorwaarden om opgenomen te worden op een register worden gecontroleerd bij inschrijving en bij toewijzing. Met deze maatregel wenst de overheid representatieve lijsten te hebben van het aantal kandidaat-kopers die effectief voldoen aan de voorwaarden.
De kandidaat-koper kan nog maar één keer weigeren wanneer hem een woning of kavel wordt aangeboden die voldoet aan zijn verwachting qua ligging, type en/of grootte.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in