Huren en verhuren

Registratie van het huurcontract

De huurwet schrijft voor dat huurcontracten sinds 1 januari 2008 verplicht geregistreerd moeten worden. Dit om de huurder te beschermen. Een contract dat niet geregistreerd is, is niet tegenstelbaar aan derden. Een huurcontract mag dan al een overeenkomst tussen twee partijen, toch moet ze geregistreerd worden zodat ook derden op de hoogte zijn van en gebonden zijn aan deze overeenkomst. Het registreren van het huurcontract biedt de nodige bescherming aan de huurder.

De wet maakt wel een onderscheid tussen het type onroerend goed. Voor een woning die uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin, is de eigenaar verplicht het contract te laten registreren en heeft de huurder de mogelijkheid hiertoe. In dit geval is de registratie gratis, maar moet binnen twee maanden na de ondertekening gebeuren.
Gaat het om een goed dat niet uitsluitend voor bewoning dient – bijvoorbeeld een huis met winkel of een kantoor – dan moet eigenaar of verhuurder het contract laten registreren. In deze situatie bedraagt de termijn om het contract te laten registreren 4 maanden. Deze registratie kost in dit geval 0,2% van de huurprijs (met inbegrip van de lasten voor de huurder).

  • Voorbeeld: voor een huurcontract van drie jaar met een huurprijs van 900 euro per maand en 100 euro lasten per maand, zal de registratie 72 euro kosten (36 maanden x 900 + 36 maanden x 100 euro = een totaalbedrag van 36.000 euro waarop 0,2 % gerekend wordt, maakt 72 euro).

Waarom registeren?

Het voor de huurder belangrijkste argument om het contract te registreren is het feit dat het bindend is voor derden. Een huurcontract dat niet geregistreerd is en dus 'niet tegenstelbaar aan derden' is, stelt de huurder bijvoorbeeld in een zwakke positie als de verhuurder het huurpand verkoopt tijdens de looptijd van het contract. Wanneer het contract niet geregistreerd is, moet de nieuwe eigenaar het contract niet naleven, hij kan je dus met andere woorden uit de woning zetten. De nieuwe eigenaar kan de huurder dan bijvoorbeeld vragen om binnen 3 maanden het huurpand te verlaten in plaats van de wettelijk voorgeschreven 6 maanden wanneer de nieuwe eigenaar het pand zelf wil gaan bewonen. Ben je huurder, dan is het dus in je eigen belang dat je het huurcontract laat registreren.

Voor de verhuurder is er een keerzijde aan de medaille. Door de registratie ontstaat er voor de fiscus immers een (belastbare) bron van inkomsten. Bij contracten voor gemengd gebruik – deels huisvesting, deels beroepsdoeleinden – biedt de registratie het voordeel dat er een uitsplitsing gemaakt kan worden. De fiscale behandeling van de inkomsten uit een goed voor bewoning is immers anders dan die voor een goed voor beroepsgebruik.

Hoe een huurcontract registeren?

De registratie van een huurcontract kan op twee manieren:

  • Via het plaatselijk registratiekantoor (bijna altijd hetzelfde als het plaatselijk belastingskantoor - adres onderaan het origineel van je belastingsaangifte)
  • Via internet 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in