Bouwwerken

Aannemers voelen zich steeds minder welkom in stadscentra

Meer dan 90 % van de aannemers weigert geregeld opdrachten in stedelijke centra en kernen. Ook zien zij zich genoodzaakt om er bijkomende kosten aan te rekenen aan klanten. Dat blijkt uit een rondvraag van Embuild Vlaanderen bij meer dan 300 bouwbedrijven. De enquêteresultaten duiden de hinder die zij ondervinden bij het uitvoeren van werken in steden en hoe ze hiermee omgaan.

“Een basisvoorwaarde voor het uitvoeren van werken, is de werf bereiken met het nodige materiaal en gereedschappen. Als dat steeds moeilijker wordt in centra en kernen, zullen steeds meer aannemers systematisch er opdrachten vermijden”, zegt Marc Dillen van Embuild Vlaanderen.

Files, parkeerproblemen en GAS-boetes

Aannemers ondervinden veel hinder wanneer zij werken moeten uitvoeren in steden. Zo zegt 74% veel hinder te ondervinden van files, 93% ondervindt veel hinder door parkeerproblemen, maar ook de administratieve rompslomp (85%) en GAS-boetes (59%) zorgen voor veel hinder bij onze bouwbedrijven.

93% heeft al opdrachten geweigerd omwille van bereikbaarheidsproblemen

84% probeert om te gaan met deze hinder via een zorgvuldige planning, maar als dat niet mogelijk is dan worden de extra kosten doorgerekend naar de klant. Slechts 7% geeft aan nog nooit een opdracht in een stad geweigerd te hebben vanwege de bereikbaarheid. 39% zegt regelmatig opdrachten in kernen te weigeren en 7% neemt zelfs nooit een opdracht aan als de stads- of dorpskern niet goed bereikbaar is.

Dit probleem speelt in de grote steden omdat daar veel werven zijn, maar ook in kleinere kernen ondervinden aannemers problemen.

“Aannemers vragen meer flexibiliteit van lokale overheden, eenvormige regelgeving voor alle type werven, uitzonderingsregels en minder administratieve rompslomp”, aldus Marc Dillen.

Meest voorkomende vragen van aannemers aan steden en gemeenten

  1. Flexibeler zijn  
  2. Sneller vergunningen afleveren en milder zijn voor wie op korte termijn werken moet uitvoeren
  3. Gratis parkeren voor aannemers die aan het werk zijn
  4. Logischere planning en aanpassingen van stratenplan
  5. Werfkaarten uitreiken aan aannemers
  6. Gelijke behandeling van stadswerven en particuliere werven
  7. Parkeerplaatsen voor camionettes aan de werven, vrije doorritten in het centrum zodat de werven bereikbaar zijn
  8. Eenvoudigere administratie en algemene betere toegankelijkheid voor ondernemingen

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in