Nadenken over bouwen
Bouwwerken

Nieuwe rol voor architect kan bouwprojecten versnellen

Volgens Embuild Vlaanderen kunnen architecten een nieuwe rol krijgen om (ver)bouwen zonder vergunning vaker mogelijk te maken. Daarmee schaart de bouwfederatie zich achter het voorstel van Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) dat de mosterd haalt in Rotterdam. Daar werd ‘Architect aan Zet’ gelanceerd om de vergunningsplicht te schrappen voor projecten met weinig ruimtelijke en bouwtechnische risico’s door de verantwoordelijkheid over de kwaliteit bij de architecten te leggen. Dat levert enkele maanden tijdswinst op. Embuild Vlaanderen wijst bovendien op de complementariteit van zijn voorstel om sterk in te zetten op digitalisering en de semi-automatische afhandeling van bouwdossiers. Zo wordt de nodige informatie optimaal beschikbaar om de architect in zijn nieuwe rol te ondersteunen.

“Om de wildgroei aan vergunningsplichten af te remmen, administratieve vereenvoudiging aan te moedigen, investeringen te stimuleren en zowel ambtenaren als burgers te ontzorgen, is het de moeite waard om samen met de Vlaamse administratie het voorstel van de architectenvereniging verder te onderzoeken. Zonder afbreuk te doen aan milieu- en stedenbouwkundige uitdagingen, kan een nieuwe rol voor architecten de vergunningverlening opnieuw vlot trekken. Door dit proces zoveel mogelijk te digitaliseren en te automatiseren, besparen zowel de stedenbouwkundige ambtenaar als de architect tijd”, zegt Marc Dillen van Embuild Vlaanderen.

Steeds meer dossiers

Sinds de volledige invoering van de omgevingsvergunning en het omgevingsloket op 1 januari 2018 is het aantal vergunningsaanvragen met een kwart toegenomen: van meer dan 80.000 in 2018 naar meer dan 100.000 in 2021. Het aantal meldingen is in dezelfde periode met maar liefst 70% toegenomen van bijna 14.000 naar meer dan 24.000 dossiers. Zonder dat het aantal ambtenaren in stijgende lijn gaat, dienen er dus steeds meer dossiers afgehandeld te worden.

Ambtenaren laten focussen op complexe dossiers

Er is immers sprake van een wildgroei aan procedures en regels die vaak te tijdrovend zijn en te veel administratieve rompslomp met zich meebrengen. Snoeien in de veelheid aan vergunningsplichten, dringt zich daarom op. Want nu verzuipen ambtenaren in duizenden vergunningaanvragen voor kleinere werken en rijden ze zich vast in meters, vierkante meters en hellinggraden. Daardoor komen zij vaak niet toe aan de grotere en complexere projecten waar ze uiteenlopende belangen dienen te beoordelen en tegen elkaar dienen af te wegen. Denk aan de inpassing in een 'goede ruimtelijke ordening', erfgoed- en natuurwaarden, het effect op de waterhuishouding en de mobiliteit. Maar door de vele kleinere dossiers slagen zij er dus niet in om met de opdrachtgever een vooroverleg te organiseren en binnen de verschillende betrokken administraties onderling te overleggen.

Projecten raken intussen steeds vaker geblokkeerd en stilstand dreigt voor onze regio. Terwijl er grote uitdagingen wachten zoals de gewenste renovatiegolf, de energietransitie en de toenemende woonnood. Zo zijn er de volgende jaren 400.000 woningen extra nodig.

Digitalisering ondersteunt nieuwe rol van architect

Embuild Vlaanderen breekt al langer een lans om bij de behandeling van bouwdossiers volop de kaart van de digitalisering te trekken. Het indienen van een aanvraag via het omgevingsloket is al grotendeels gedigitaliseerd, maar er moet nu verder ingezet worden op het digitaal afhandelen van de vergunningsaanvraag. In dat geval wordt alle beschikbare informatie optimaal ontsloten wat de beoordeling van het aanvraagdossier vergemakkelijkt. Die aanpak laat bovendien voor duizenden dossiers de semi-automatische afhandeling toe die de architect in zijn nieuwe rol ten volle zal ondersteunen en de ambtenaren meer tijd biedt om complexe dossiers te behandelen.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in