De notaris

De notariskosten

Vanzelfsprekend dient de notaris vergoed te worden voor het werk dat hij levert en moeten de onkosten die hij moet maken ook vergoed worden.

Ereloon van de notaris

Het ereloon van de notaris wordt vastgesteld aan de hand van een wettelijke ereloonschaal of barema. Een precieze berekening van de notariskosten vind je op www.notaris.be  

Diverse kosten

Naast het ereloon heeft de notaris ook nog tal van andere kosten gemaakt tijdens zijn opzoekwerk voor de verkoop. Dit onder meer voor zegels die hij moet aanbrengen, kosten voor de hypotheekbewaarder,…

Bodemattest

Een andere kost in deze rubriek is het bodemattest. Sinds 1 oktober 1996 is dit een document dat verplicht dient afgeleverd te worden bij de verkoop van een onroerend goed. Zonder bodemattest is de overeenkomst nietig.
Het is de verkoper die het bodemattest moet aanvragen. Er kan afgesproken worden dat deze kost wordt doorgerekend aan de verkoper. In normale gevallen kost het bodemattest 25 euro.

De aankoop van een onroerend goed brengt ook nog andere kosten met zich mee. 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in