De notaris

Notarissen willen bedenktijd geven bij aankoop onroerend goed

De Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat pleit voor de invoering van een wettelijk geregelde bedenktijd bij het kopen van onroerend goed. De federatie is ook voorstander van de invoering van een nieuw soort testament.


De invoering van een aan duidelijke voorwaarden gebonden bedenktijd kan latere problemen helpen voorkomen. De verkoper zal misschien wat langer moeten wachten, maar anderzijds zal hij achteraf niet meer geconfronteerd worden met bezwaren die de koper wil laten gelden, zo luidt het in het persbericht.

De koper kan tijdens de bedenktijd immers nauwgezet alle aspecten die bij de aankoop komen kijken, afwegen en onderzoeken. De bedenktijd kan maar ingaan als alle relevante informatie in verband met de verkoop beschikbaar is. Laattijdig aangeleverde informatie die geen nadelig element toevoegt, zal de duur niet kunnen verlengen.

Een tweede suggestie van de notarissen is de invoering van een authentiek testament met minder formaliteiten. Men kan dit testament thuis redigeren (na inwinning van advies bij notaris) en het deponeren bij de notaris.

De betrokkene zal op dat ogenblik bij zijn notaris, in aanwezigheid van drie getuigen, verklaren dat het document wel degelijk zijn testament is. Na bevestiging van de notaris, en opstelling en ondertekening van ontvangstakte, zal het document bewaard worden.

Burgers kunnen op die manier een testament maken dat soepel en niet al te formalistisch is, met grote bewijskracht en eenvoudige bewaring.

De voorstellen vloeien voort uit de conclusies van het tweejaarlijks congres van de Belgische notarissen, dat eind september plaatsvond.

Bron: De Standaard

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in