De notaris

Informatieplicht bij verkoop

Sta je op het punt een woning of bouwgrond te kopen? Weet dan dat de notaris bepaalde informatieverplichtingen heeft aangaande de stedenbouwkundige aspecten. Op die manier wil de Vlaamse overheid vermijden dat je een kat in een zak koopt.

Wanneer je een authentieke akte voor de aankoop of verkoop van een onroerend goed laat verlijden bij de notaris, let dan tijdens het voorlezen aandachtig naar de meldingen die de notaris doet inzake de stedenbouwkundige aspecten. De Vlaamse wetgever heeft immers enkele vermeldingen verplicht gemaakt. Enkele van die vermeldingen gelden voor heel Vlaanderen. In gemeenten met een goedgekeurd vergunningen- en plannenregister gelden nog enkele – strengere – bijkomende eisen.
 
In heel Vlaanderen moet de notaris vermelden:

 • Of er een stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd
 • Of er een dagvaarding is voor een bouwovertreding
 • Of er in het verleden al een gerechtelijke uitspraak was voor een bouwovertreding
 • Een verwijzing naar de vergunningsplicht (artikel 2.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)
 • Eventuele herstelmaatregelen. Deze moet de notaris in een afzonderlijke akte opnemen, waarbij hij vermeldt dat de nieuwe eigenaar de verbintenis aangaat om de opgelegde herstelmaatregelen uit te voeren. De notaris stuurt een afschrift van deze akte naar de stedenbouwkundige inspecteur.


In gemeenten met een goedgekeurd vergunningen- en plannenregister gelden bijkomende eisen. De notaris vermeldt in alle onderhandse en authentieke akten:

 • De meest recente stedenbouwkundige bestemming van het onroerend goed volgens het plannenregister
 • Of er een voorkoprecht in een ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat
 • Of er eventuele lasten en voorwaarden zijn in de verkavelingsvergunning
 • Of het voor de overdracht verplichte ‘as built’-attest is uitgereikt en gevalideerd

Stedenbouwkundig uittreksel

Als koper van het onroerend goed dien je in de akte te verklaren dat je een stedenbouwkundig uittreksel hebt ontvangen dat maximaal één jaar oud is.Moet je als koper een planbatenheffing betalen, dan zal de notaris een afschrift van de akte aan de bevoegde ambtenaar bezorgen.

Vermeldingen in onderhandse akte

Ook wanneer een compromis of onderhandse akte wordt opgemaakt, zijn er enkele verplichte vermeldingen, zelfs wanneer deze onderhandse niet door de notaris is opgemaakt. Zo moet deze akte vermelden:

 • Of er een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt
 • Of er een ‘as built’-attest is uitgereikt en gevalideerd
 • De meest recente stedenbouwkundige bestemming volgens het plannenregister
 • Wanneer er een dagvaarding op het goed rust, wanneer er een gerechtelijke uitspraak tegen een bouwovertreding is, wanneer er een voorkooprecht geldt in een ruimtelijk uitvoeringsplan of wanneer er een verkavelingsvergunning van toepassing is, deint dit ook in de onderhandse akte opgenomen te worden.

Publiciteit moet verplichtingen melden

Als koper ben je natuurlijk niet op de hoogte van al deze maatregelen en kun je onmogelijk nagaan of alle vermeldingen gebeurd zijn. De aankondigingen van de makelaars kunnen eventueel een hulpmiddel zijn. Zij zijn ook verplicht alle beschreven aspecten in de vastgoedadvertentie op te nemen. Voor advertenties op internet mogen ze daarbij geen afkortingen gebruiken, voor advertenties in een gedrukt medium mag dit wel.

Auteur: TiM Vanhove

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in