Aanbevolen partners

kommerling logo
Materialen

Labels voor bouwmaterialen

-

Voor bouwmaterialen bestaan er heel wat labels en markereingen. Het is natuurlijk belangrijk om te weten wat er precies schuil gaat achter zo'n label.

De belangrijkste labels voor bouwmaterialen

  CE
Geeft aan dat een product conform is met de Europese bouwproductenrichtlijn.

 

  Benor
Geeft aan dat een product voldoet aan de Belgische norm inzake technische kwaliteit.
  ATG
Dit is een algemene technische goedkeuring voor producten waarvoor geen Belgische norm bestaat. Het product in kwestie is dus geschikt voor bepaalde toepassingen.
 
  Copro
Dit label garandeert de kwaliteit van gerecycleerd steenpuin.
 

 

  FSC
Forest Steward Councilship. Dit label heeft betrekking op hout en gerandeert onder meer dat het hout uit duurzaam bosbeheer afkomstig is en dat het in sociaal aanvaarde omstandigheden gewonnen is.
 

 

  PEFC
Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes. Het label toont aan dat het product zijn herkomst heeft in duurzaam beheerde bossen. Het certificatiesysteem volgt houtstromen van in het bos tot bij de consument. Onafhankelijke certificatie-instellingen doen de controles, zowel in het bos (het beheer van het bos) als bij de bedrijven die het hout verwerken (stock, verwerking, transport, verkoop). Elk bedrijf dat het product transformeert, dient in het bezit te zijn van een controleketencertificaat.
 
  Nibe-classificatie
Een Nederlands model dat op basis van Life Cycle Analyse-elementen (LCA) de bouwproducten indeelt in verschillende klassen, van bio-ecologisch over weinig schadelijk tot schadelijk.
 
  Nature Plus
Is beschikbaar voor minerale en hernieuwbare (bio-ecologische) materialen en garandeert strenge criteria en controles op vlak van LCA-gegevens, emissies, immissies, gezondheid, ...
  VIBE-label
Is geldig voor architecten, aannemers, handelaars, producenten, importeurs, studiebureaus,...  Het garandeert dat de betrokkenen  technieken en materialen kunnen leveren voor bio-ecologische gebouwen.
  Eco-label
De ecologische criteria voor dit label zijn zo gedefinieerd dat slechts de top 10 tot 20% van de producten op de markt het label kunnen behalen.

 

  Nordic Swan
Ontwikkeld in Scandinavië en toetst een product aan duurzaamheidscriteria.
 

 

  Blauwe Engel
Ontwikkeld in Duitsland, toetst een product aan duurzaamheidscriteria.
 

Productverklaringen
Naast de labels zijn er ook de productverklaringen. Dit zijn fiches waarbij de fabrikant informatie geeft over de impact van zijn product over de volledige levenscyclus. Er bestaan zowel niet-gecontroleerde verklaringen als systemen die door een onafhankelijke partij gecontroleerd worden.

 

Meer weten over labels voor bio-ecologische bouwmaterialen?

 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in